Szkolenie Liderek w Sierakowie

W grudniu 2018 roku odbyło się Szkolenie Liderek  w Sierakowie z udziałem Amazonek ze Świecia. Szkolenie połączone było z uroczystym spotkaniem wigilijnym.