Wigilia 2019

Wigilia 2019 w klubie Amazonek odbyła się 19 grudnia. Spotkanie było okazją do wspólnego spotkania naszych członkiń, podzielenia się opłatkiem i podziękowania za mijający rok. Zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście, którzy przekazali nam mile życzenia.


W spotkaniu wzięli udział p. Barbara Studzińska Starosta Świecki, p. Iwona Karolewska Sekretarz Powiatu, p. Leszek Żurek Sekretarz Gminy Świecie z p. Jerzym Wójcik Przewodniczącym Rady Miasta oraz przedstawicielka banku Santander. Bardzo dziękujemy za obecność.