Projekt „Aktywne Amazonki”

W 2012 i 2013 roku realizowaliśmy dwie edycje projektu „Aktywne Amazonki” z pozyskanych grantów w ramach programu Działaj Lokalnie ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Świeciu.

Celem głównym projektu była aktywizacja osób chorych na raka piersi oraz zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat choroby nowotworem oraz profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka.

Celem projektu była również zmiana postrzegania osób chorych przez lokalną społeczność oraz łamanie stereotypów związanych z chorobami nowotworowymi.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

Marsz Życia i Nadziei – marsz pod patronatem Burmistrza Świecia przejdzie ulicami miasta. 2.

„Zmierz się z Amazonką w łucznictwie” – impreza plenerowa dla mieszkańców Świecia i okolic. W ramach imprezy głównym punktem były zawody łucznicze w ramach których osoby chore z klubu amazonek zmierzyły się z osobami zdrowymi.

Prelekcje w Świetlicach wiejskich

Na potrzeby realizacji projektów zakupiliśmy m.in.:

Profesjonalny fantom do nauki samobadania piersi.

Roll-up informacyjny.

Materiały promocyjne i ulotki o samobadaniu.

Zakupione rzeczy służą naszej działalności w zakresie promocji profilaktyki.