Dotacja z Gminy Świecie

Bierzemy udział w konkursie organizowanym przez Gminę Świecie na realizacji zadań publicznych.

Z pozyskanych środków finansujemy rehabilitację dla Amazonek oraz promocję profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi.

Co rocznie organizujemy Marsze „Życia i nadziei” pod patronatem Burmistrza Świecia, w którym biorą udział zaprzyjaźnione szkoły ponad gimnazjalne.

Marsz jest również okazją do spotkania i rozmowy na temat profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi z udziałem onkologa i włodarzy Gminy i Powiatu.