Zarząd Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" Ziemi Świeckiej

kadencja 2017/2021

  

Elżbieta Kapuścińska - Prezes

Urszula Kelbratowska -Wiceprezes

Katarzyna Lipowiec - Wiceprezes

Jadwiga Blaumann - Sekretarz

Bernadeta Jarzemska - Skarbnik

Maria Ziółkowska - Członek